دی ۲۷, ۱۳۹۹

Export of rubber granules to eight different countries with very competitive prices and superior quality

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

Export of medical mask range

Special sale medical mask The three-layer face mask has a unique design that makes the face mask more comfortable to sit on and is also very […]
دی ۲۶, ۱۳۹۸

به زودی آماده شدن شریدر کامیونی سیمی و سواری

دی ۱۲, ۱۳۹۸

فروش ویژه پودر لاستیک

جهت کارخانه جات قیر پلیمری و آسفالت و ایزوگام های صادراتی بدون وقفه در تامین مواد اولیه کارخانه شما.تولید در تناژ بالا و با همان کیفیت […]

welcome

Special Sale for Tehran Exhibition 5%

فروش ویژه از خرید سایت